Bari Shej

Sikeres, megvalósított pályázat:

Bari shej – Nagylány

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése 

EFOP-1.4.4- 17-2017-00086

Éld meg az álmod! projekt

A szerződött támogatás összege: 29 986 125 Ft

A megvalósítás időszaka: 2018. január – 2019 december

 

Az Éld meg az álmod! programunkat azon lányok számára indítottuk, akiknek tanulmányi eredménye nem teszi lehetővé, hogy Útravaló programba pályázzanak. Projektünk arra irányult, hogy az érintett lányok tapasztalatok és élmények segítségével ismerjék meg önmagukat, építsék fel a beilleszkedési, kommunikációs, pályaválasztási, életvezetési, konfliktuskezelési és motivációs stratégiáikat.

Heti egy egyéni foglalkozáson, heti egy kiscsoportos foglalkozáson, és havi 1-4 alkalommal nagycsoportos foglalkozáson vettek részt mentorok és mentoráltak. A családi mentorálások egyéni szükségletnek megfelelően zajlottak, de havonta legalább 15 szülővel volt kapcsolatunk.

Mentoráltjainkat folyamatosan helyzetbe hoztuk ahhoz, hogy nyitottabbakká váljanak, kilépjenek komfortzónájukból, fejlődhessen önismeretük és önbizalmuk. Családi támogatás, motiváció kiépítésén dolgoztak mentoraink, hogy a fenntarthatóság biztosabbá váljon a program végeztével. Legsikeresebb programjaink: kirándulások, táborok, életvezetési és drogprevenciós programok mentoráltaknak és szüleiknek, pozitív életutak bemutatása, tréningek roma származású pszichológusnő vezetésével, pályaorientációs interjúzás és a tapasztalatok megosztása.

Tanulási támogatással javult, vagy legalább nem romlott a felsőbb osztályba lépő lányok átlaga. A továbbtanulók beiratkoztak és továbbtanulnak. A középiskolás csoportból van aki ebben a tanévben érettségizik, szakmát szerez. Ráismertek, hogy a munkahelyek fogadnák őket, ha végzettséget szereznének.

Sok szakember bevonására került sor: gyógytestnevelő, védőnő, orvos, drogprevenciós munkatárs, egészségfejlesztési iroda munkatársai, pszichológus, foglalkoztatási osztály szakemberei, AJTP pedagógusai, rendőr. Mindig nagyon hasznos és hiteles volt a bevont szakember által tartott foglalkozás.

A pályaorientációs munkahelyi interjúk  mentoráltak általi megvalósítása realizálta a gyerekek elképzeléseit, célt adott és lehetőséget körvonalazott számukra, hogy képesek lesznek szakmával elhelyezkedni.

A MTA egyik munkatársa bekapcsolódott tevékenységeinkbe egy időre, és kutatta a roma lányok támogatásának lehetőségeit tevékenységeink révén.

A roma származású erdélyi pszichológus nő által tartott két motivációt és kudarctűrést célzó, pozitív mintát állító tréningre nagyon büszkék vagyunk. Németországból jött vissza megtartani a második képzési szakaszt.

Szép, élményekkel teli táborokat szerveztünk  Parádsasvárra és Visegrádra. Köszönjük szállásadóink szeretetét, gondoskodását.

A természetbeni támogatások felhasználását példaértékűnek tartjuk, hisz a lányok gyűjtötték a havi támogatási összegeket jogosítványszerzésre, kerékpárra, laptopra, telefonra, ruhára.

Tanulóink zöme halmozottan hátrányos helyzetű, és gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A jó tanulóknak lehetőségük van ösztöndíjra, pályázatokra. Az átlagos képességű roma lányok gyakran lemorzsolódnak, nem szereznek szakmát, kizárólag anyai szerepben élik le életüket. Az édesanya általában nem dolgozik. Meg szerettük volna mutatni a lányoknak, hogy van más útja is a boldogulásnak, csak tenni kell érte.

Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ennek a pályázati programnak a megvalósításában. Nagyon életszerű és tapasztalatokban, élményekben gazdag program áll mögöttünk. Iskolánk profitál a jó gyakorlatokból, amiket kitapasztalhattunk. Gyerekeink a program révén olyan helyekre jutottak el, ahová enélkül talán soha. Megtapasztalták, hogy Karcagon kívül is van élet. Megértették, hogy a befogadás kétoldalú dolog. A szabadidő eltöltésére sok érdekes tevékenységet próbálhattak ki. A legfontosabb, hogy a programok révén megtanulhattak helynek és helyzetnek megfelelően viselkedni, kommunikálni, alkalmazkodni, érdekeiket érvényesíteni. Példákat állítottunk eléjük, arra, hogy semmi sem lehetetlen, csak kitartóan tenni kell a célok eléréséért.

Weboldalunkon sütiket használunk!

A szentpalkarcag.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.