Iskolánk története

A karcagi római katolikus iskolát a 18. század vége felé alapították, az 1769-ben életre hívott egyházközség gyerekei részére. Működése a megalapítástól folyamatos volt. A lakosság számának ugrásszerű gyarapodása miatt 1913-ban új, az előzőnél jóval nagyobb iskolaépület emelését határozták el, ami a világháború miatt másfél évtizedig terv maradt. A készülő világválság árnyékában nem lépett volna előre a szándék, ha nincs Klebelsberg Kunó kultuszminiszter. Az ő jóvoltából történt, hogy a minisztérium átvállalta az építkezés költségeinek 90%-át. Ez a segítség befejezéshez segítette a katolikus leányok részére emelt elemi iskola épületét.

Az oktatást a Salvator rend öt nővére kezdte meg 1930-ban.

1948-ban ezt az intézményt is államosították, miután Állami Általános Iskola, majd pedig Zádor Úti Általános Iskola néven működött. Az évek hosszú sora alatt a főépület bejárata felett a katolikus jelvények, és az iskola eredeti nevének felirata uralkodott, mintegy jelezvén a katolikus iskola visszaállításának gondolatát, igényét.

Először 1994 őszén vetődött fel a katolikus iskola újra indításának a gondolata, de az akkori városvezetés ezt fenntartással fogadta, és lekerült a napirendről.

2008 tavaszán ismét felvetődött egy keresztény iskola alapításának gondolata, amelyet a karcagi családok is támogattak, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület 2009-ben visszakerült jogos tulajdonosához, és a Zádor Úti Általános Iskola jogutódjaként az Egri Főegyházmegye megalapította a Szent Pál Katolikus Általános Iskolát. A szellemiségében és fenntartójában megújult iskola a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend négy tagjának aktív közreműködésével kezdte meg tevékenységét. A nevelő-oktató munkában való egy évnyi sikeres együttműködést követően az újabb fenntartóváltás igénye jelentkezett a Szerzetesrend részéről, melynek eredményeként 2010. szeptember 01-től az Egri Főegyházmegye iskolánk fenntartói és tulajdonjogát a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendnek adta át.

A rendet a francia Szent Marcellin Champagnat atya alapította 1817-ben. Napjainkban a világ több mint 80 országában végzik áldásos tevékenységüket. A szerzetes testvérek Mária példája alapján, Jézust követve végzik nevelő munkájukat, külön figyelmet fordítva azokra a gyermekekre, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.

2010. szeptember elsejétől intézményünkben a Szent Pál Marista Általános Iskolában testvérek és világiak közösen, megosztva végezzük munkánkat, a gyermekek körében.